Czas na Mikołaja…Mikołaj na czas ;)

Byliśmy grze(sz)czni.
U nas Mikołaj już był:)
A co Ty dostałeś w tym roku?