Jakość a cena systemu wystawienniczego

 

           Czy w przypadku wszystkich produktów liczy się dla kupującego tylko cena ? Kiedy wybieramy niską cenę – musimy zdawać sobie sprawę jak wysokie ryzyko się z tym wiąże. Wrażliwość na cenę wykazuje większość z nas i często przeważa ona nad sympatią czy przywiązaniem do określonego producenta – 36% respondentów według badań firmy Acxiom przyznaje, że ‘jeśli jakaś firma zaoferuje dany produkt taniej, to chętnie zrezygnują z dotychczasowego dostawcy’. Aż 42% konsumentów ‘kupuje przede wszystkim na promocjach i wyprzedażach’, a 55% ‘zanim coś kupi, uważnie porównuje ceny różnych producentów’.

Kierując się jednakże tylko niską ceną podczas zakupu systemów wystawienniczych klient w zasadzie decyduje się na niską jakość użytych materiałów. Sprawdza się często stare przysłowie:” Kto kupuje tanio, kupuje dwa razy”.

Takim przykładowym, dobrze znanym systemem wystawienniczym jest popularny rollup. Czynnikiem wpływającym na niską cenę jest rodzaj materiałów, z jakich jest on wykonany. Dużym minusem jest np. zastosowanie cieńszego aluminium. Jest to tylko pozorna oszczędność bo chociaż pozwala zaoferować niską cenę, to jednocześnie trzeba się liczyć z tym, że w ten sposób system może stracić na stabilności. Ważnym czynnikiem jest i to, że kaseta rollupa bardzo łatwo ulegnie odkształceniu w transporcie lub podczas użytkowania. Drugą składową pozwalającą obniżyć istotnie cenę urządzenia jest materiał zastosowany na wydruk. Warte podkreślenia jest, że przy zastosowaniu lepszych mediów do wydruku, taki rollup i tak nie będzie w stanie utrzymać się w pionie i w pewnych sytuacjach system będzie niestabilny, aż do przewrócenia. Podsumowując widzimy, że nawet dobry wydruk na słabym systemie nie zapewni firmie skutecznej reklamy, a może odnieść nawet odwrotny skutek od zamierzonego. Co prawda niższą cenę możemy osiągnąć redukując rozdzielczość wydruku, czy drukując na niższej jakości mediów ale, czy pojawienie się logotypu firmy na materiale kiepskiej jakości nie wprowadzi odpowiedniego, jednoznacznego skojarzenia. Na takie skojarzenia nie pozwalają sobie dobre, renomowane firmy. Profesjonalny wydruk, jest przecież niejednokrotnie wizytówką zarówno przedsiębiorstwa jak i wytwórcy.

Na kwestie dotyczące jakości zwraca uwagę coraz liczniejsza grupa nabywców. 32% zapytanych przez Acxiom odpowiedziało, że ‘kupują droższe produkty, gdyż wiedzą, iż będą im one dłużej służyły’ , a 45% konsumentów wskazało, iż ‘mają swoje ulubione marki produktów i rzadko je zmieniają’ Czynnikiem, który łączy cenę i jakość jest odpowiedzialność producenta za produkt. W jej ramach udzielana jest gwarancja na roll-upy. Producenci mając świadomość oferowania systemów o niskiej jakości, nie będą udzielali nam wieloletniej gwarancji. Ograniczą się tylko do koniecznej, najczęściej wynikającej z polskiego prawa rękojmi. Rękojmia to odpowiedzialność, jaką ponosi sprzedawca wobec kupującego za wady fizyczne lub prawne sprzedanego przedmiotu. Ważne jest by klient był świadomy tego faktu w procesie zakupu. Z badań wynika, że z prawa do reklamacji nie korzystamy głównie z powodu niskiej wartości wadliwych towarów – aż 45 proc. badanych przyznaje, że nie dochodziło swoich roszczeń, ponieważ uważa, że im się to nie opłaca. Najczęstszym błędem popełnianym przez przedsiębiorstwa jest takie zdefiniowanie jakości, które jest wygodne dla firmy, ale nie odpowiada oczekiwaniom klienta . Konieczność zdobycia zaufania klientów co do niezawodności wytwarzanych wyrobów oraz zasada odpowiedzialności wytwórców za wyrób zobowiązująca ich do wynagrodzenia strat związanych ze szkodą spowodowaną przez wyrób lub usługę niewłaściwej jakości była genezą powstania a następnie rozwoju systemów zarządzania jakością. Zapewnienie jakości zmniejszyło ryzyko producentów i spowodowało korzyści ekonomiczne oraz handlowe, które z kolei były wynikiem zdobycia i utrzymania zaufania klientów do firmy.

Mimo przekonania, że cena oznacza jakość, będziemy zatem gotowi do kompromisów i kupowania zadowalającej jakości za rozsądną cenę. Im trwalszy i dłużej używany ma być produkt, im koszt jego wymiany na inny, lepszy jest wyższy i im ważniejsza dla nas funkcja tego produktu, tym mniej będziemy skłonni do kompromisu.

Można zatem powiedzieć, że im bardziej kosztowny produkt, im trwalszy i im bardziej ważny dla konsumenta jest powód, dla którego go kupuje, tym bardziej prawdopodobna troska o jakość i większa skłonność do zapłacenia wyższej ceny gwarantującej tę jakość.

 Marek Bachorski – Rudnicki ( Raport Branżowy NR 4/2009  s. 30 )