Systemy wystawiennicze a postawy konsumenckie.

   Polityka eksponowania produktów w marketach jest znana nie od dziś. Produkty rotujące zawsze umieszcane są możliwie najdalej od linii kas, a także od wejścia zmuszając konsumentów do pokonania drogi przez inne działy. Ma to na celu zaprezentowanie produktów, którymi klient z załóżenia nie jest zainteresowany jednak istnieje szansa, że w drodze po planowany zakup dorzuci coś do koszyka. W dziale produktów FMCG zabiegiem marketingowym, który świetnie spełnia swoje zadanie jest umożliwienie konsumentowi degustacji promowanego produktu. Forma promocji jest tutaj bardzo istotna i odgrywa ogromną role. Im stoisko jest ciekawsze, przykuwające wzrok tym większa szansa na wzbudzenie zainteresowania w konsumencie a potencjalnym kliencie. Kształty tego typu stoisk mogą być różne zależnie od potrzeb zamawiającego. W chwili obecnej bardzo dobrze spełniają swoją rolę stoiska o kształcie owalnym z tzw. górnym toperem. Najważniejszym jednak elementem jest dobranie odpowiedniej grafiki, która połączy estetykę z przebojowością. Skutecznym zabiegiem jest umieszczenie symboli/grafiki kojarzącej sie np. z okresem świątecznym lub z oferowanym produktem i ewentualnym logo firmy. Podstawowym błędem jest szukanie zbyt skomplikowanych rozwiązań technicznych. Bywa, tak, że zaawansowane systemy wystawiennicze gubią przekaz skierowany do konsumenta, utrudniając dostęp do produktu itp. Kolejny etap to decyzja o zakupie produktu lub jego zaniechaniu. Na wszystkie omówione elementy modelu wpływają takie czynniki jak osobowość, uczenie się postawy i percepcja. Zachowanie konsumenta pozostaje pod silnym wpływem postrzegania otaczającego go świata zewnętrznego. Konsumenci uświadamiają sobie i uczą się, które produkty są dostępne na rynku dzięki opakowaniom, promocji, reklamie i rozmowom z innymi ludźmi. W środowisku marketingowym uważa się , że człowiek jest "istotą nawyku i zwyczaju". Determinują one w znacznej mierze zachowania konsumentów na rynku. Przejawia się to przede wszystkim w nawykach zakupów tych samych produktów, zwłaszcza w okresie świątecznym. Natomiast postrzeganie umożliwia przedsiębiorcom komunikowanie się z konsumentami. W wyniku „postrzegania” producenci towarów i handlowcy wpływają na mechanizmy decyzyjne konsumentów. Kolejny etap to decyzja o zakupie produktu lub jego zaniechaniu. Na wszystkie omówione elementy modelu wpływają takie czynniki jak osobowość, uczenie się postawy i percepcja.Po podjęciu decyzji następuje akt zakupu produktu. Konsumenci stanowią zbiorowość silnie zróżnicowaną. Stwarza to konieczność agregacji zachowań, dokonywania pewnych uogólnień i uproszczeń. Postawy konsumentów wobec sieci sprzedaży i poszczególnych sklepów powstają w ten sam sposób co postawy wobec towarów, marek itp. Tworzą się również wyobrażenia o miejscach sprzedaży. Wybór form dystrybucji i sklepu zależy w dużej mierze od cech osobowości konsumenta. Dogodna lokalizacja zachęca do dokonywania zakupu a zła oczywiście zniechęca. Konsument jest gotów poświęcić więcej czasu na dojazd do sklepu lub sieci sklepów jeśli oferuje ona szerszy asortyment lub niższe ceny co jest dla nas rekompensatą za czas i koszty związane z dojazdem do takiego miejsca sprzedaży. Może nie tak istotne ale równie ważne z punktu marketingowego na zachowanie konsumenta jest to w jaki sposób reaguje on na oświetlenie czy też zatłoczenie w sklepie oraz wnętrze sklepu tj jego wystrój, kolorystyka czy też muzyka jaką słyszy się w tle. Atmosfera stoiska sprzedażowego jest równie ważna dla nas. Tu wyróżnić możemy układ półek, stanowisk, wentylację, czystość, zapach, ogrzewanie, ruchome schody, ułożenie i prezentacja towarów, organizacja kas. Duży wpływ na wybór punktu sprzedaży przez konsumenta ma również jego reputacja oraz opinia o uczciwości i sposobie załatwiania reklamacji. Konsumenci preferują te punkty sprzedaży, w których dokonuje się zwrotów oraz wymiany towarów.

Marek Bachorski - Rudnicki